Eğitim
Tarih Dersi Ezbercilikten Nasıl Kurtulur?
  05 Şubat 2018 Pazartesi , 16:54
Tarih Dersi Ezbercilikten Nasıl Kurtulur?
Yıllarca tarih kitaplarındaki olayları ezberledik. Ama sizce de burada bir hata yok mu? Tarih ezberlenerek mi yoksa başka türlü mü hafızalara kazınmalı? Gelin, bu soruların cevaplarını Tarih öğretmeni Celalettin Uray ile yaptığımız röportajda bulalım.

Tarih bilincinin çok küçük yaşlarda kazandırılması gerektiği hepimizin malumu. Okula başladıktan sonra da çocuklarımız ders bazında tarihi öğrenmeye başlıyor. Ama neden tarihimizi tam anlamıyla öğrenemiyoruz ya da öğretemiyoruz?

Tarih ve kültür bilinci, bir toplumun var oluş serüvenini kavramak ve onu dünya toplumları arasında konumlandırmak için vazgeçilmez önemde unsurlardır. Tarih bilincinin belirleyicileri; sosyalizasyon süreci, kişiye ve konuma bağlı farklılıklar, bilgi, değerler, ideolojik yönelimler, sorumluluklar ve vaziyet alışlardır. Dolayısıyla çok küçük yaşta çocuğa bu bilincin kazandırılması saydığım sebeplerden ötürü zorlaşıyor. Ayrıca tarih dersi, doğasından kaynaklanan bir kısım sorunları barındırmasının yanı sıra, eğitim sistemi içinde de diğer derslerden farklı sorunları bulundurur.

Tarih öğretimindeki sıkıntıları; müfredat programından, öğretmenlerden, ders kitaplarından, eğitim öğretim ortamından, eğitimde kullanılan yöntemlerin klasik olmasından, teknolojinin sınıflara yansıtılmamasından, ders kitaplarının dünya ölçütlerine uymamasından kaynaklı olarak farklı açılardan değerlendirmeliyiz.

Ülkemizde okullarda yürütülen tarih eğitimi bu haliyle bireylerin düşünce ufuklarına taban oluşturarak onu geliştirmek yerine; sınırlayan, eksik ve yanlış bilgilendirmeye dayalı yapısı ve eğitim anlayışı ile toplumun belleğini tıpkı bilgisayar virüslerinde olduğu gibi çökerten, yitmesine ya da kirlenerek işlevsiz hale gelmesine yol açan bir sorunlar yumağına dönüşmüştür.

Tarih, Soru Sorma Temelli Öğretilmelidir

Tarih öğretimindeki ezbercilikten nasıl kurtuluruz? Sizce tarih öğretimi nasıl olmalı? Gördüğünüz eksikler neler?

Bu soru, benim öğretmenlik hayatımda en çok karşılaştığım soru ve sorunlardan biridir. Hep “hocam benim ezberim iyi değil, o yüzden tarih dersini yapamıyorum” ya da “başarılı olmamamın tek nedeni ezber, dersi o yüzden sevmiyorum” şeklinde öğrenci serzenişleriyle muhatap oluyorum.

Eğitim sistemimizle teoride, bireye birçok beceri kazandırmak hedefleniyor. Ancak uygulamada bu becerilerin kazandırılmadığı; fazla bilgi yükleyici, verilen bilgilerin olduğu gibi benimsenmesini, ezberlenen bilgilerin yeniden aktarılmasını öngören bir yöntemin geçerli olduğu görülüyor.

Bu olumsuz uygulamayı gidermek için öğretmenler, hem kendi eğitim ve kişiliklerine hem de öğrencilerinin seviyelerine uygun yöntem ve teknikler ve materyaller ile derslerini çeşitlendirmekte, ancak bu da öğrencilerin günlük hayatta öğrendikleri bilgileri uygulamalarında yetersiz kalmaktadır. Peki, tarih öğretimi nasıl olmalı? Bu soruya cevap olarak birkaç yöntem önerilebilir. Bunlardan biri olan soru sorma temelli öğrenmedir. Öğrenme aracı olarak öğrenci sorularının kullanıldığı, öğrencilerin meraklarını gidermek üzere sorular sorduğu, kendi soruları üzerinde düşünerek ve farklı bilgi kaynaklarından yararlanarak cevaplar aradığı; böylelikle de mevcut bilgilerinin ötesinde yeni bilgiler ürettiği bir öğrenme süreci olmalı. Tarih öğretiminde böyle bir öğrenme yaklaşımının, hem tarih eğitimine hem de öğrenciye avantajlar sağlayacağı söylenebilir.

Bir diğer yöntem ise; tarih eğitiminde “kim, nerede, niçin, nasıl” sorularına cevap ararken ilgi, istek ve becerileri de dikkate alarak kurgulama yapmaktır. Öğrenciler tarihi olayları öğrenirken mekanın öneminin, etkisinin ne olduğunu sorgulamalı, konumun tarihi olaylar üzerindeki etkisine dikkat etmelidir. Öğrenciler harita yardımıyla ve harita üzerinde çalışılan tarih konusuna ilişkin yerleri harita üzerinde belirleyebilmeli, komşuların yaşayışlarının, siyasi ve ekonomik durumlarının tarihi olaylar üzerindeki etkilerini görebilmeli ve olayları değerlendirirken haritayı etkin bir şekilde kullanabilmelidir.

Tarih dersi öğretmeni bu becerilerden yararlanmak ve öğrencilerin gelişimine ve tarih becerilerine katkı sağlamak adına taslak haritalardan (krokilerden), zihin haritalarından, duvar haritalarından, tarih atlaslarından, dilsiz haritalardan, bilgisayar ortamında hazırlanmış animasyonlu haritalardan, “Hazine Avı”, “Kaptanın Seyir Defteri“ gibi haritalı oyunlardan ve diğer haritalı içeriklerden yararlanmalıdır.

Bunların dışında; öğretimde yöntem seçimi ve malzeme kullanımı önemli olduğu kadar bu yöntemlerin uygulanacağı ve malzemenin kullanılacağı mekan da önem taşımaktadır. Bunun için daha etkin ve çağdaş amaçlara hizmet eden, öğrenci katılımını artıran, içerisinde;

 • Teknolojik alt yapı ve donanım (bilgisayar, tablet, projeksiyon, internet, tepegöz)
 • Uygun tahta sistemi
 • Çok amaçlı duvar panoları
 • Büyük bir dünya haritası
 • Harita arşivi
 • Film arşivi
 • Resim arşivi
 • Görsel kanıtlar ( testi, para, mermi… )
 • Yazılı kanıtlar
 • Dönem kıyafetlerini barındıran gardırop
 • Ve tarih kitaplarından oluşan bir kütüphane bulunan özel tarih sınıfları açılabilir.

Ortak Değerlerle İlgili Yeterli İçerik Yok

Uygulamada olan tarih müfredatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce konuların derinliği ve işlenişi yaş gruplarına göre uygun mu?

Malum olduğu üzere ülkemizde müfredat sık sık değişikliğe uğrar. Tarih dersi müfredatı ile ilgili gördüğüm sıkıntıları şöyle sıralayabilirim:

 • Tarih öğretim programlarımız öğrencilere problem çözme becerilerini kazandıracak yapıda değildir.
 • Tarih öğretim programlarımız öğrencilere tarihsel düşünme becerilerini kazandıracak yapıda değildir.
 • Tarih öğretim programlarımız öğrencilere araştırma, değer, sosyal uyum, iletişim ve etkili yazmayla ilgili beceri ve nitelikleri kazandıracak yapıda değildir.
 • Tarih öğretim programlarımız demokrasi ve insan hakları eğitimiyle ilgili bilgi, beceri ve tutumları kazandıracak yapıda değildir.
 • Tarih öğretim programlarımızın içeriği ağırlıklı olarak siyasi ve askeri tarih konuları içermekte olup programlarda, geçmişte günlük yaşam ve ortak değerlerle ilgili yeterli içerik yoktur.
 • Tarih ders kitaplarımızda son dönemde dizayn ve içerik açısından olumlu gelişmeler olmasına rağmen, bazı problemler de bulunmaktadır. Mesela, ders kitaplarındaki görsellerin bir kısmı açık, net, anlaşılır ve metinlerle uyumlu değildir. Ayrıca tarih ders kitaplarındaki metin ve görsellerin bir kısmı tarihsel düşünme becerilerini geliştirecek yapıda değildir. Tarih ders kitaplarımızda bulunan etkinliklerin bir kısmı, öğrencilerin yaratıcılık, sorgulama, problem çözme, kimlik ve kişilik gelişimlerini destekleyecek yapıda değildir.

Türkiye’de eğitim sistemi yeterince milli değil

Dünyanın önde gelen eğitim sistemlerini ve yeniliklerini takip ediyoruz; uygulamaya da alıyoruz. Ama bunların arasında kendi sistemimizdeki milliliği yeterince koruyabiliyor muyuz? Ya da bir başka deyişle sizce eğitim sistemimiz ne kadar milli? Öğrencilere milli değerlerimizi yeterince öğretebiliyor muyuz?

Türkiye’de eğitim sisteminin yeterince milli olmadığını düşünüyorum. Her ne kadar dünyanın önde gelen eğitim sistemlerini ve yeniliklerini takip edip uygulamaya koysak da iktidarlar siyasal ve toplumsal programlarında ve eylem planlarında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinde bulunan “tüm vatandaşların her anlamda geliştirilmesi ve Türk milletinin, dünya milletler ailesinin saygın ve onurlu bir üyesi olarak bağımsız bir yaşam sürmesi”ni ilke olarak benimsemek yerine, başka amaçlara hizmet etmeyi öncelikli hedefler arasına almaktadır. Buna bağlı olarak da, iktidarların eğitim programlarının uygulayıcısı durumunda olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın genel olarak eğitime, özel olarak da tarih eğitimine bakış ve yaklaşımı, bir devlet ve ülke politikası olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla eğitimi millileştirme geri planda kalıyor. Bağlı bulundukları partilerin politik tercihleri, parti programları, programlar için belirlenmiş olan açık ya da örtülü amaç ve hedefler bu durumun yaşanmasında büyük etken.

Yeni Bir Devlet Değil, Yeni Bir Rejim

Diğer ülkelerdeki tarih öğretiminde siyasi rejim değişikliklerinden bahsedilirken bizde bir Türk devletinin yıkılıp diğerinin kurulması şeklinde öğretilen bir tarih var.  Nihal Atsız “Eğer biz, yıkılan sülâleleri devletler gibi gösterirsek, bundan, Türklerin siyasî hayatta istikrara sahip olmadıkları, devletlerini uzun zaman yaşatamadıkları sonucu da çıkar. Milletlerin ruhiyatı yüzyıllar içinde değişmediğine veya pek az değiştiğine göre bu, Türkiye Cumhuriyetini de uzun müddet yaşatamayacağımız gibi bir düşünceye yol açabilir” diyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Sizce tarihimizi öğrenirken bu konuda bir hata mı yapıyoruz?

Hüseyin Nihal Atsız “Türk Tarihinde Meseleler“ adlı eserinde Türk tarihine bakışın zamanla değiştiğinden söz eder. 15. yüzyıldaki Türk tarihinin bir bütün halinde gözden geçirilmesi anlayışının zamanla terk edildiğini belirtmiş ve Türk tarihini, diğer milletlerin tarihi gibi dar bir alanda geçmediği için, onların tarihi gibi sıraya koymanın kolay olmadığını söylemiştir. Şimdi hep söylenir ya “Türkler tarihte şu kadar devlet kurdu, şu kadar devlet yıktı” diye,  Atsız bu duruma “bu kadar devlet kurmuş değil, bu kadar sülale değiştirmiş bulunuyorduk” şeklinde yaklaşır.

Türklerde Kut anlayışı vardır ve hanedanın kanı kutsal sayılır. Bu yüzden hanedanın kutsal bir varlık sayılması, onun düşmesiyle devletin yok olduğu düşüncesini doğurmuştur. Atsız, Türk tarihinin ana yurtta kurulan devletler ve yabancı illerdeki Türk devletleri şeklinde tasnif edilmesinin daha doğru olacağını savunur. Atsız için Türk tarihi devamlılık arz eden bir süreçtir. Bu nedenle Türk devletlerini kesintisiz bir bütün olarak ele almaktadır. Osmanlı Devleti yerine Cumhuriyetin kurulması meselesi yeni bir devlet kurma değil, bir rejim değişikliğidir. Ona göre tarihte aynı topraklar üzerinde kurulan ve aynı millet temelinde yönetime gelen, kültürel olarak aynı özellikleri taşıyan hanedanlar ayrı devletler olarak kabul edilmemelidir. Yani, Türk tarihi boyunca zaman zaman ortaya çıkan siyasi değişimler yeni bir devlet olarak değil, yeni bir rejim olarak ele alınmalıdır. Aksi takdirde bu durum, Türk tarihinde kurulan devletlerde istikrarın ve devamlılığı olmadığı, sağlam bir devlet teşkilatının bulunmadığı gibi bir düşünceyi oluşturur. Bu noktada Hüseyin Nihal Atsız’la hemen hemen aynı düşündüğümü de ifade etmek isterim.

Celalettin Uray Kimdir?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun olan Celalettin Uray, yüksek lisansını İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi ana bilim dalında yaptıktan sonra, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi’nde doktora derslerini bitirdi. Öğretmen ve öğretim görevlisi olarak birçok eğitim kurumunda çalışan Uray, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir lisede Tarih öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyor. Çok sayıda sınavlara hazırlık kitabı hazırlayan Celalettin Uray’ın çeşitli dergilerde de makaleleri yayımlandı.

Röportaj: İlkay Ayça KESİM

Yorumlar
Kod: HE6KE